Svatební smlouva s fotografem

– smlouva o poskytnutí licence na autorské dílo podle autorského zákona č. 121/2000Sb. a Občanského zákoníku č. 89/2012Sb.